Материали 1-10 от 1

Иновационна дейност на фирмата 20 стр.

Иновационна дейност на фирмата

Икономическото приемане на идея за дадена иновация в значителна степен е повлияно от ефективността от нейното използване. В основата са размера на разходите за създаването й през етапите на иновационния процес и приходи от нея през жизнения й цикъл....
admin
18 1