Материали 1-10 от 18

Диверсификация в бизнеса 4 стр.

Диверсификация в бизнеса

Избор на подходящи механизми за навлизане в новия бизнес. Успехът на стратегията на диверсификацията зависи не само от правилния избор на типа и отрасъла за диверсификация, но и конкретния механизъм, с който фирмата възнамерява...
lubega
2 0
Анализ на реално действащ екип - на фирма Аринар ЕООД 17 стр.

Анализ на реално действащ екип - на фирма "Аринар" ЕООД

Фирмата е създадена от млад и амбициозен екип през 1997 година. Натрупаният опит и успехи през годините дават основание на служителите да имат самочуствие на висококвалифицирани специалисти.
messi
3 0
Анализ на ефективността на управление на Комсо ООД гр Пловдив 13 стр.

Анализ на ефективността на управление на "Комсо" ООД – гр. Пловдив

Според Питър Дракър, който се счита за един от най-големите теоретици в областта на управлението: "Управлението – това е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и производителна група".
gecata_maina
13 0
Лидерският стил конкурентното предимство на организациите 12 стр.

Лидерският стил – конкурентното предимство на организациите

Съвременните организации се стремят да отвоюват или да съхранят своето "място под слънцето" и да действат в условията на глобална конкуренция, на значителни промени в икономическата, политическата и социалната област...
ivan40
2 0
Aутсорсинг естестественият избор при управление на човешките ресурси 18 стр.

Aутсорсинг: естестественият избор при управление на човешките ресурси

Целта на статията е да изследва практиката на управление на човешките ресурси – аутсорсинг, видовете- корпоративен и пазарен, тяхната характеристика и условия на приложение.
emoto_92
3 0
Организационноуправленска структура във фирма 9 стр.

Организационно–управленска структура във фирма

Всяка организация използва разнообразни ресурси за постигането на своите цели. Човешките ресурси са хората в организацията, които със своята професионална квалификация, личностни качества и способности правят възможно постигането на организационните...
emoto_92
6 0
Не можеш да отговориш вярно на неправилно формулиран въпрос 2 стр.

Не можеш да отговориш вярно на неправилно формулиран въпрос

Всеки един човек в ежедневието си се среща с неясни въпроси, от най-различно естество, на които е трудно да се даде правилен отговор. Едни от основните причини, които могат да доведат до този "Неясен въпрос" са неправилното формулиране на питащи
mOn
0 0