Материали 1-10 от 9

Оценка на пазарните позиции на два рецептивни морски туристически пазара Испания и Турция 16 стр.

Оценка на пазарните позиции на два рецептивни морски туристически пазара Испания и Турция

Показателите на двата рецептивни пазара ги характеризират като добре развити в морския туризъм. Пазарът на Испания драстично превишава този на Турция.
rusev02
2 0
Туризмът - България 2000 Обзор на настоящето и перспективите в бъдеще 19 стр.

Туризмът - България 2000 (Обзор на настоящето и перспективите в бъдеще)

Целта на настоящия обзор е да послужи за основа на широка обществена дискусия относно конкурентността на българския туризъм. Общото мнение е, че това е водещ, ако не водещият, отрасъл в българската икономика.
lubega
0 0
Маркетинг на туризма 11 стр.

Маркетинг на туризма

Той въздейства положително непосредствено от една страна върху валутните приходи на България и на нейния платежен баланс, а от друга страна върху обема на покупателните фондове, стоковите фондове и стоковите запаси.
messi
0 0
Сравнителен анализ на официалните уеб сайтове на 2 туристически курорта - Златни Пясъци и Бодрум 5 стр.

Сравнителен анализ на официалните уеб сайтове на 2 туристически курорта - Златни Пясъци и Бодрум

В настоящата курсова работа е направено сравнение на представянето на два морски курорта в Интернет – българския курорт Златни Пясъци и турския курорт Бодрум. За целта са използвани по три сайта за двата курорта.
nezabravima
26 3