Материали 1-10 от 4

Хроматографски методи за анализ 21 стр.

Хроматографски методи за анализ

Хроматографията е физичен метод за разделяне, при който компонентите, който ще се разделят, се разпределят между две фази, една от които е неподвижна а другата (подвижна фаза, елуент) се движи в дефинирана посока...
ivan40
34 1