Материали 1-10 от 1

Етически анализ Здраве и равни възможности 7 стр.

Етически анализ "Здраве и равни възможности"

Марк Дилтон постъпва на работа в голяма химическа фирма. Той се проявява като добър специалист и дори превъзхожда колегите си, с които работи съвместно. Мениджърите оценяват високо неговата мотивация, способности, дисциплина....
loli
19 3