Материали 1-10 от 69

Международни естествени и международни изкуствени езици 8 стр.

Международни естествени и международни изкуствени езици

Езикът е сложно и многостранно явление, което възниква още в примитивното общество, в резултат от трудовата дейност на хората, за да могат да съгласуват действията си, да изразяват и споделят мисли, да общуват, да предават опита си на поколенията...
nerven
0 0
Справочник с термини по езикознание 4 стр.

Справочник с термини по езикознание

Семейството на индоевропеските езици е най-голямото в света по брой на носители. Разпространено е на всички континенти. Включва мъртъви езици като фригийски, тракийски и илирийски и живи езици като ирански, арменски, гръцки, албански, германски...
messi
0 0