Материали 1-10 от 13

Подготовка на населението за отбрана на страната 9 стр.

Подготовка на населението за отбрана на страната

За бързото изграждане на съвременна и боеспособна армия, адекватна на широкия спектър от рискове и заплахи е необходимо да засилим нивото на политическа амбиция, при това подкрепена от количеството ресурси...
cblock
0 0
Тенденции в развитието на СНВП и използването на съвременни радари - САЩ 18 стр.

Тенденции в развитието на СНВП и използването на съвременни радари - САЩ

Същност на системите за наблюдение на въздушното пространство. Въздушното наблюдение на САЩ - комплексът Норад (North American Aerospace Defense Command-NORAD). Тенденции в развитието на радарните системи...
dannyboy
0 1
Набиране на кадрови военнослужещи за нуждите на въоръжените сили 17 стр.

Набиране на кадрови военнослужещи за нуждите на въоръжените сили

Набирането на кадрови военнослужещи се налага въз основа на оценката на мисиите и задачите, съвременните изисквания към тях, ресурсните възможности на страната, принципите, целите и осигуряването на процеса на окомплектоване с кадрови военнослужещи...
ivan40
0 0
Перпективи и предизвикателства пред военното лидерство в началото на ХХI век 17 стр.

Перпективи и предизвикателства пред военното лидерство в началото на ХХI век

Теоретичното осмисляне на лидерството като явление води началото си от харизматичните теории, които поставят във фокуса на вниманието чертите и нагласите на индвид...
aronn
0 0
Основи на военната логистика 70 стр.

Основи на военната логистика

Настъпилите изменения и нови реалности в Европа и на Балканския полуостров наложиха преразглеждането на някои стратегически възгледи за строителството на въоръжените сили и тяхното оперативно използване...
the_magicer
0 0
Мисиите с българско участие 78 стр.

Мисиите с българско участие

Предмет на дипломната работа - българското участие в мисии зад граница (помисли дали да не наложим ограничение в обхвата на темата само за военни мисии, без полицейски, хуманитарни, наблюдателски и т.н.)....
dannyboy
0 0