Материали 1-10 от 10

Подготовка на населението за отбрана на страната 9 стр.

Подготовка на населението за отбрана на страната

За бързото изграждане на съвременна и боеспособна армия, адекватна на широкия спектър от рискове и заплахи е необходимо да засилим нивото на политическа амбиция, при това подкрепена от количеството ресурси...
cblock
0 0 0
Тенденции в развитието на СНВП и използването на съвременни радари - САЩ 18 стр.

Тенденции в развитието на СНВП и използването на съвременни радари - САЩ

Същност на системите за наблюдение на въздушното пространство. Въздушното наблюдение на САЩ - комплексът Норад (North American Aerospace Defense Command-NORAD). Тенденции в развитието на радарните системи...
dannyboy
0 1 0
Набиране на кадрови военнослужещи за нуждите на въоръжените сили 17 стр.

Набиране на кадрови военнослужещи за нуждите на въоръжените сили

Набирането на кадрови военнослужещи се налага въз основа на оценката на мисиите и задачите, съвременните изисквания към тях, ресурсните възможности на страната, принципите, целите и осигуряването на процеса на окомплектоване с кадрови военнослужещи...
ivan40
0 0 0