Материали 1-10 от 86

Иновационен процес в български бизнес организации организация осъществени проекти фактори за успех 21 стр.

Иновационен процес в български бизнес организации – организация, осъществени проекти, фактори за успех

Проблемът, който ще разгледаме в курсовата работа по дисциплината "Иновационни проекти" включва анализирането на процесите и явленията, свързани с иновационният процес в български бизнес организации...
cblock
0 1
Определяне потенциала на иновация на фирма 7 стр.

Определяне потенциала на иновация на фирма

Компания, наследила 30-годишни традиции в областта на хранителната промишленост. Фирмата е лидер на пазара за детски храни в национален мащаб. Брандът е добре познат сред потребителите и се радва на тяхното доверие и лоялност...
nerven
0 0
Иновации във финансовото обслужване 2 стр.

Иновации във финансовото обслужване

Конкуренцията между финансовите институции нараства с бързи темпове. Това кара различните компании да внедряват иновативни решения за подобряването на качеството на крайния продукт...
daniche90
0 0
Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС 16 стр.

Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС

Важна роля във финансирането на изследователската и иновационната дейност на бизнеса в България играят няколко алтернативни публични източника: програми на ЕС, каквито са рамковата програма "Хоризонт 2020"...
lubega
0 1
Управление на иновациите в Аpple 6 стр.

Управление на иновациите в Аpple

Когато чуя думата иновация, първото нещо, което изниква в съзнанието ми, е Аpple. Продуктите на Аpple отдавна са синоним на иновации и съдейки по продажбите и успехите им в световен мащаб, явно това е така не само за мен...
nerven
0 0