Материали 1-10 от 381

Набиране на персонал от организациите в България 12 стр.

Набиране на персонал от организациите в България

Няма общо прието схващане за същността на управлението на човешките ресурси. Част от авторите смятат, че важат общите постановки за управлението, други отдават предпочитанията си на компонентите на управлението на човешките ресурси, а трети - на принципит
messi
0 0
Концепция за човешкия капитал и неговата еволюция по книгата Финансово управление на човешките ресурси на Андрей Захариев 6 стр.
Навлизане на информационните технологии в управлението на човешките ресурси Възникване на първите Информационни Системи за Управление на Човешките ресурси ИСУЧР 34 стр.

Навлизане на информационните технологии в управлението на човешките ресурси. Възникване на първите Информационни Системи за Управление на Човешките ресурси (ИСУЧР).

Първоначално специалистите, занимаващи се с управление на човешките ресурси са обработвали потока от информация и административни документи, свързани с персонала ръчно.
messi
0 0
Интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси ИСУЧР 17 стр.

Интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси (ИСУЧР)

СМ Консулта ООД е независима частна компания, която се развива динамично и работи активно в областта на информационните технологии. Основната цел на компанията е задоволяване на изискванията и потребностите на клиентите от цялостни информационни решения
messi
0 0
Методи и стилове на управление на персонала 88 стр.

Методи и стилове на управление на персонала

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. Нарастващите изисквания пред ефективността на българските организации, формират повишен интерес към проблемите на управлението на човешките ресурси.
messi
0 0
Управление и развитие на човешките ресурси 8 стр.

„Управление и развитие на човешките ресурси“

Според ситуационната теорията, в различните конкретни ситуации на груповия живот, се изявяват отделни членове на групата, които превъзхождат другите поне в едно качество, но тъй като именно това качество се оказва необходимо в дадена ситуация, човекът ко
messi
0 0
СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ 9 стр.

СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ

В тази организация действа добре организиран Отдел „Човешки ресурси“, който играе основна роля в процеса по изработване на стратегията на банката и има водещо място при взимането на решенията относно развитието на човешките ресурси там.
messi
0 0