Материали 1-10 от 10

Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве 23 стр. очаква одобрение

Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве.

Исторически и философски аспекти на проекта. Схващанията за проектирането като продукт на човешкото познание срещаме във философски произведения от първата половина на XX век, които се основават на идеите на автори, работили през XIX век.
messi
0 0 0
Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве 14 стр. очаква одобрение

Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве.

Информиране на персонала. Преодоляване на съпротивата. Причини, поради които хората се противопоставят на промяната
messi
0 0 0
Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве 9 стр. очаква одобрение
Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве 19 стр. очаква одобрение
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 180 стр. очаква одобрение

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В съвременните условия (нарастваща конкуренция и динамични изисквания към чо- вешкия капитал) проблемите на обучението и развитието на човешките ресурси все по-често привличат вниманието както на изследователите1, така и на практиците в тази област.
messi
0 0 0
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 16 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Възможности за включване на стратегически съюзи между големите компании в трите държави и евентуалното поведение и характеристики на тези потенциални съюзи.
messi
0 0 0
Аутсорсинга и човешките ресурси в организацията 12 стр.

Аутсорсинга и човешките ресурси в организацията

Разбирането на човешкото поведение на работното място има дълга история. Човекът и неговият труд присъстват като обект за изследване във всички управленски теории, но се третират по различен начин и от различни гледни точки. Общото е, че всички теории се
vtrifonova
0 0 0
Казус по потребителско поведение 7 стр.

Казус по потребителско поведение

Производството на козметика в България е насочено предимно към вътрешния пазар и потребители и по-малко към външния международен пазар. Според статистиките, 60% от козметичните продукти са реализирани успешно през последната година.
messi
0 0 0