Материали 1-10 от 363

Актуално състояние на ромските гета в България Раковица кварталът на ромите в гр Берковица 19 стр. очаква одобрение

Актуално състояние на ромските гета в България. „ Раковица“, кварталът на ромите в гр. Берковица.

Така византийците наричали фригийската монархическа ерес на мелхиседекяните. Вероятно причината тези чергарски племена да бъдат наречени от византийците с това
messi
0 0
ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 45 стр.

„ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Основна цел на настоящото дипломно изследване е да се анализира оценяването на изпълнението на човешките ресурси в организацията от публичния сектор и въз основа на това да се формулират насоки за усъвършенстване в бъдеще.
messi
0 0
Управленски модел за устойчиво организационно развитие 12 стр.

Управленски модел за устойчиво организационно развитие.

Същност и фактори влияещи върху организационно развитие. Възможности и заплахи.Стратегии за осъществяване на организационна промяна. Ситуационен (SWOT) анализ – същност.
0 0
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 10 стр.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

През последните пет години туризмът в България е най-бързо развиващият се отрасъл. Едновременно с това сме свидетели и на вълна от местни и регионални инициативи за екотуризъм, възникнали в рамките на природозащитни дейности, или за предлагане на пазара н
payla1
0 0