Материали 81-90 от 360

Казус по quotУправление на кариератаquot 7 стр.

Казус по "Управление на кариерата"

Кариерата на всеки човек се характеризира с преминаване от една работна позиция към друга, като това е свързано с повече трудности и повече отговорности, от части с по-голяма свобода на действие, с по-голяма власт и влияние...
dannyboy
0 0
Връзки и взаимодействие между дейностите по оптимизиране на длъжностите и подбора на персонала в организацията 15 стр.

Връзки и взаимодействие между дейностите по оптимизиране на длъжностите и подбора на персонала в организацията

Акцентът на курсовата работа е поставен във възможностите в организацията да има взаимодействие между длъжностните изисквания на служителите като процес и процесът на подбор на персонал, като част от цялостната политика по усъвършенстване ефективността...
the_magicer
0 0
Мотивация и ангажираност на служителите в компания 18 стр.

Мотивация и ангажираност на служителите в компания

Мотивацията е тази сила, която кара хората да действат, постъпват и да се отнасят към някого или нещо в различни ситуации и обстоятелства по начин, който те сами изберат. Хората са подложени както на вътрешни, така и на външни влияния...
ivan40
0 0
Проблеми при обучението на общинските служители на примера на Столична община 61 стр.

Проблеми при обучението на общинските служители на примера на Столична община

Увеличаването на дейностите за обучение на персонала на всички равнища се очертава като трайна тенденция в Европейският съюз през последните петнадесет години. В страните-членки обучението вече се третира не като разход, а като инвестиция...
the_magicer
0 0
Управление и самоуправление на кариерата 6 стр.

Управление и самоуправление на кариерата

Цялостният процес на развитие на кариерата във всяка една организация има за цел осигури достигане до едно оптимално и пълноценно развитие на кадрите, работещи там...
messi
0 0
Привързаност към организацията като механизъм за задържане на персонал 24 стр.

Привързаност към организацията като механизъм за задържане на персонал

Въпросът за привързаността на хората към организацията се превръща в една от основните предпоставки за организационната ефективност и жизнеспособност...
gecata_maina
0 0
Методи и стилове на управление на персонала 88 стр.

Методи и стилове на управление на персонала

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. Нарастващите изисквания пред ефективността на българските организации, формират повишен интерес към проблемите на управлението на човешките ресурси...
daniche90
0 0
Вътрешнофирмено обучение на човешките ресурси На примера на International Asset Bank 83 стр.

Вътрешнофирмено обучение на човешките ресурси. На примера на International Asset Bank

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
ivan40
0 0
Набиране на персонал от организациите в България 13 стр.

Набиране на персонал от организациите в България

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите...
messi
0 0
Управление на човешките ресурси във фирма 12 стр.

Управление на човешките ресурси във фирма

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация...
dannyboy
0 0