Материали 1-10 от 360

quotКонцепция за човешкия капитал и неговата еволюцияquot по книгата quotФинансово управление на човешките ресурсиquot на Андрей Захариев 6 стр.

"Концепция за човешкия капитал и неговата еволюция" по книгата "Финансово управление на човешките ресурси" на Андрей Захариев

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното...
gecata_maina
0 0
ISO 9000 6 стр.

ISO 9000

Какво е това ISO 9000? ISO 9001:2000 е Система за управление на качеството, която помага да се отговори на изискванията на потребителите. Ядрото от стандарти на Системите за управление на качеството (СУК) ISO 9000 се състои...
gecata_maina
1 1
Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси 121 стр.

Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси

Tеоретични аспекти на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси, анализ на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси във фирма...
nerven
0 0
Oбучение на персонала в организацията на примера на община Пловдив 81 стр.

Oбучение на персонала в организацията (на примера на община Пловдив)

Целта на магистърската теза е да анализира обучението на персонала в рамките на изградената в Община Пловдив системата за поддържане на качеството...
cblock
0 0
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 10 стр.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

През последните пет години туризмът в България е най-бързо развиващият се отрасъл. Едновременно с това сме свидетели и на вълна от местни и регионални инициативи за екотуризъм, възникнали в рамките на природозащитни дейности, или за предлагане на пазара н
payla1
0 0
Анализ на потребностите от кадри планиране на процедури за набор и подбор на персонал 32 стр.

Анализ на потребностите от кадри, планиране на процедури за набор и подбор на персонал

Планиране на численността на персонала, предварителни данни, които трябва да се подготвят: за целите, които компанията трябва да постигне за определен срок;
ivan40
0 0