Материали 1-10 от 360

Управление на човешките ресурси-лекции 42 стр.

Управление на човешките ресурси-лекции

Тема 1. Същност и съдържание на управлението на човешките ресурси; тема 2. Обкръжаваща среда на управлението на човешките ресурси; тема 3.планиране на човешките ресурси; ..... Тема 10. Възнаграждения...
dannyboy
141 12
Тренинг за сплотяване на екипа и подобряване на неговата ефективност 10 стр.

Тренинг за сплотяване на екипа и подобряване на неговата ефективност

На различни етапи от изпълнението на проекта /задачите/ е възможна промяна на екипа. Така например в ранен стадий на изпълнение на проект доброто съчетание изглежда по следния начин...
admin
74 10
Джоб тренинг 6 стр.

Джоб тренинг

Стоката се предлага във всички хранителни вериги на територията на Република България, както във всички хранителни магазини, магазини за кафе или специализирани магазини за захарни иделия. Както и малка част от продукцията приблизително около 20 %...
ivan40
101 10
Организационната култура в България 4 стр.

Организационната култура в България

Включвайки се в пазара на труда, всяко едно лице предлага своите професионални умения и способности, пречупени през неговия уникален светоглед и носещи спецификата на етничеката, географската, класовата...
ndoe
44 10
Ръководство и лидерство същност и разграничения концепции за лидерство концепции основани на процеса на взимане на решение концепции основани на различието на ориентациите ситуационни теории теории за харизматичното лидерство 32 стр.

Ръководство и лидерство. същност и разграничения. концепции за лидерство. концепции, основани на процеса на взимане на решение. концепции, основани на различието на ориентациите. ситуационни теории. теории за харизматичното лидерство

Ръководство и лидерство. Същност и разграничения. Концепции за лидерство. Концепции, основани на процеса на взимане на решение. Концепции, основани на различието на ориентациите. Ситуационни теории. Теории за харизматичното лидерство...
admin
68 7
Финансово управление на човешките ресурси Андрей Захариев 8 стр.

Финансово управление на човешките ресурси (Андрей Захариев)

През последните години интересът към изследването на човешките ресурси рязко нарастна. Сред изследователите, които проявяват интерес, е и д-р Андрей Захариев...
mOn
96 7