Материали 1-10 от 20

Набиране на персонал от организациите в България 9 стр.

Набиране на персонал от организациите в България

Неизграденият напълно пазар на труда, огромното несъответствие, характерно за него през целия период на преход, т.е. предлагане на труд многократно надвишаващо търсенето, доведе до намалена и стеснена заетост...
the_magicer
0 0
Персонал на предприятието и работна заплата 15 стр.

Персонал на предприятието и работна заплата

Успехът на предприятието и нормалното протичане на производствения процес зависят до голяма степен от осигуряването с необходимия по количество, състав и квалификация персонал, който отговаря на настоящите и бъдещите му цели...
silviQ
0 0
Модел за колективно договаряне основано на интересите 20 стр.

Модел за колективно договаряне, основано на интересите

Илюстрацията на тези страници символизира договаряне, което е изгодно и за двете страни и се основава на модела паст (по-нататък ще употребявам това английско съкращение от първите букви на думите – принципи, основни твърдения, стъпки/етапи и техник
dannyboy
0 0
Геоикономическо значение на човешките ресурси в света 7 стр.

Геоикономическо значение на човешките ресурси в света

Населението е основен производител и потребител на материали и духовни блага. То е основната производителна сила, която оказва влияние върху развитието и териториалноторазположение на отраслите на стопанството на отделните страни и райони на планетата....
gecata_maina
19 1
Същност и управление на човешките ресурси 21 стр.

Същност и управление на човешките ресурси

Човешките ресурси са хората във фирмата със своите общи и специални знания, професионални умения, трудови навици, нагласи и личностни качества, които правят възможно фирмата да извършва ефективна стопанска дейност...
ivan40
25 1