Материали 1-10 от 22

Казус по Управление на човешките ресурси 16 стр.

Казус по Управление на човешките ресурси

Вие сте поканен(а) като консултант на новия директор по човешките ресурси в компанията. Той Ви е помолил да напишете доклад, в който да му препоръчате как да започне да подбира подходящ персонал за обявените вакантни позиции в организацията...
ivan40
0 1
Доклад за управленско изследване Иновационни стратегии в обучението на персонала на фирма 19 стр.

Доклад за управленско изследване: Иновационни стратегии в обучението на персонала на фирма

Ключово средство за преминаване от едно към друго нещо независимо за коя сфера говорим е промяната. За да се постигне успех във всяко едно отношение се изисква нещо да се променя от обичайния ритъм...
lubega
0 0
Доклад за управление и развитие на кариерата в Макдоналдс 6 стр.

Доклад за управление и развитие на кариерата в Макдоналдс

В изложението ще бъде направен сравнителен анализ на системата за управление и развитие на кариерата в организацията. С оглед идентифицирането на силните й страни, на основните й слабости и на начините, по които могат да бъдат преодолени...
rusev02
0 0
Доклад за състоянието на фирменото обучение в Макдоналдс 6 стр.

Доклад за състоянието на фирменото обучение в Макдоналдс

Настоящият доклад отразява състоянието и специфичните особености на системата за обучение на персонала в Сънфудс България ООД. Специфично за организацията на служителите е тяхната взаимна заменяемост и ротационния принцип на работа....
aronn
0 0
Управление на човешките ресурси 11 стр.

Управление на човешките ресурси

Основните проблеми, които отчете ръководения от мен екип, при проведения анализ относно ефективността на управление на човешките ресурси и като цяло на степента на удовлетвореност от организацията на работа в ръководената от Вас фирма "Х&quot
messi
0 0
Предимства и недостатъци на стиловете на управление на човешките ресурси 10 стр.

Предимства и недостатъци на стиловете на управление на човешките ресурси

Фирменото управление е функция на фирмата по изпълнение на дадена цел при запазване непроменени и усъвършенствани свойствата на фирмата, разглеждана като система, взаимодействаща с обкръжаващата среда...
ndoe
1 0
Планиране на човешките ресурси - същност цели методи етапи на планиране 6 стр.

Планиране на човешките ресурси - същност, цели, методи, етапи на планиране

Планирането на човешките ресурси е основна дейност в системата за УЧР. Чрез нея се прави преценка за необходимия брой на заетите и структурата на необходимата работна сила в перспектива...
nerven
7 2