Материали 1-10 от 360

Мотивационно управление на персонала 138 стр.

Мотивационно управление на персонала

Един от най-важните въпроси, чийто отговор разглежда икономическата психология е: “Кое кара хората да действат по определен начин”. Всеки индивид реагира различно при еднакви и различни условия на средата, в която се намира...
gecata_maina
0 0
Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси 121 стр.

Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси

Tеоретични аспекти на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси, анализ на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси във фирма...
nerven
0 0
Управление на човешките ресурси в предприятие 111 стр.

Управление на човешките ресурси в предприятие

За всяка бизнес организация управлението на човешките ресурси е сериозно предизвикателство, защото то обуславя в особено голяма степен ефективното изпълнение на функциите на организацията...
nerven
20 5
Оценка на системата на човешките ресурси в организация от публичния сектор по примера на агенция по вписванията 111 стр.

Оценка на системата на човешките ресурси в организация от публичния сектор по примера на агенция по вписванията

Целта е да определи как и по какъв начин ефективността на производствения процес теоретично и практически на примера на изградената организационна структура в Агенцията по вписванията...
aronn
0 0
Обучение на персонала 100 стр.

Обучение на персонала

Способността да се учи по-бързо от конкурентите е може би единственото неизменно предисмство в днешния динамичен век. Дейността по обучение и развитие на персонала е елемент от управлението на човешките ресурси в в организацията и фактор...
loli
34 6
Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност 97 стр.

Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в туристическия консорциум "Слънчев бряг" АД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси във фирмата...
ndoe
0 0
Организационна стратегия за управление на човешките ресурси във фирмата 91 стр.

Организационна стратегия за управление на човешките ресурси във фирмата

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на...
dannyboy
0 0