Материали 41-50 от 360

Изследване степента на привъзраност на служителите във фирма 36 стр.

Изследване степента на привъзраност на служителите във фирма

През 1993 г. компанията подписва годишен договор с AUTOMOBILES PEUGEOT за внос и дистрибуция на автомобили Peugeot в България и получава правата за продажба на нови автомобили и резервни части и предоставянето на сервизни услуги за Северна България...
ivan40
0 0
Мотивация на работниците 7 стр.

Мотивация на работниците

Мотивацията е изключително важен съвременен проблем. С нея се свързва качеството на извършваната от отделния служител трудова дейност. От това колко един човек е мотивиран зависи какво ще бъде неговото отношение към трудовата му дейност...
lubega
0 0
Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза 11 стр.

Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза

“Спектрум нет” ООД е първият и водещ Internet доставчик за град Варна. От 1992г. фирмата предлага комерсиално Internet услуги като партньор на EUnet. Някои от първите клиенти на фирмата са: Лаборатория по компютърна вирусология при БАН, фирма
dannyboy
0 0
Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза 17 стр.

Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза

България е силно засегната от световната икономическа криза, показва извънредно проучване на Германо-Българска индустриално-търговска камара. 67% от запитаните описват последствията от кризата като негативни за страната...
rusev02
0 0
Промяната в ситуацията във фирмата и за фирмата 10 стр.

Промяната в ситуацията във фирмата и за фирмата

По своята същност кооперацията е доброволно сдружение на най-малко седем дееспособни физически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват стопанска и друга дейност за задоволяване на интересите си...
ndoe
0 0
План за цялостната комуникация по затварянето на филиалите и подготовката по извършване на съкращенията 16 стр.

План за цялостната комуникация по затварянето на филиалите и подготовката по извършване на съкращенията

Компаниите трябва да прецизират потребностите си от хора, като вземат предвид очаквания брой служители, които ще се пенсионират или ще си отидат по друга причина, както и нуждите от нови попълнения съобразно бизнес стратегията и производителността...
messi
0 0
Мотивация в организацията 15 стр.

Мотивация в организацията

Един от най-важните въпроси, чийто отговор разглежда икономическата психология е: "Кое кара хората да действат по определен начин". Всеки индивид реагира различно при еднакви и различни условия на средата, в която се намира...
rusev02
0 0
Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза 9 стр.

Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза

Фирма "Елиад-Ахад" ООД със седалище град Пловдив е учредена с решение на ОБНС гр. Пловдив, взето с протокол №11/02.07.1991г. Със същото решение на фирмата е предоставен уставен фонд в размер на 500 000 лв....
messi
0 0
Усъвършенстване на набора и подбора на персонала в организациите 54 стр.

Усъвършенстване на набора и подбора на персонала в организациите

Желаейки да е една от водещите в бранша, една компания трябва да е наясно как да привлече способни кандидати, с желание за работа и успех, и как да избере най-подходящите от тях за съответните длъжности в своята структура...
gecata_maina
0 0