Материали 11-20 от 360

Проучване на демотивацията на човешките ресурси 47 стр.

Проучване на демотивацията на човешките ресурси

Мотивационната проблематика органично присъства и се вписва в богатството на управлението на човешките ресурси. Състоянието на демотивация на човешките ресурси в предприятията се третира предимно като негативно влияние върху неизпълнение на функциите...
daniche90
0 0
Подбор на персонала 15 стр.

Подбор на персонала

Днешните преживявания при набирането на кадри са много далече от опашката с късо подстригани, облечени в костюм и тясна вратовръзка мъже пред офисите за набиране в колежите през 50-те години. Днес те са по-разнообразни, по творчески и по-пригодени към...
ivan40
0 3
Анализ на потребностите от кадри планиране на процедури за набор и подбор на персонал 32 стр.

Анализ на потребностите от кадри, планиране на процедури за набор и подбор на персонал

Планиране на численността на персонала, предварителни данни, които трябва да се подготвят: за целите, които компанията трябва да постигне за определен срок;
ivan40
0 0
Анализ на труда длъжностите в Агенция quotМитнициquot 13 стр.

Анализ на труда (длъжностите) в Агенция "Митници"

Агенция "Минтници" е централизирана административна структура към министъра на финансите. Агенцията е юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите...
silviQ
0 0
Проучване на мотивационните нагласи на ключовите служители в бизнес организацията 22 стр.

Проучване на мотивационните нагласи на ключовите служители в бизнес организацията

Задачата за синхронизиране на целите и интересите на една организация с тези на нейния персонал е предизвикателство пред всеки ръководител, особено в днешните условия на динамично променяща се в глобален мащаб икономическа и социална среда...
ndoe
0 1
Кои са основните дейности по УЧР в организацията които трябва да се осъществят дори и без отдел УЧР за да се осигурява знаещ можещ и мотивиран персонал 13 стр.

Кои са основните дейности по УЧР в организацията, които трябва да се осъществят (дори и без отдел УЧР), за да се осигурява знаещ, можещ и мотивиран персонал?

Основните дейности по УЧР в организацията следните основни групи: Анализ и проектиране на длъжностите – обхваща процесите на проучване и формулиране на изводи и препоръки и създаване на нови или изменение на...
cblock
0 3
Oбучение на персонала в организацията на примера на община Пловдив 81 стр.

Oбучение на персонала в организацията (на примера на община Пловдив)

Целта на магистърската теза е да анализира обучението на персонала в рамките на изградената в Община Пловдив системата за поддържане на качеството...
cblock
0 0
Казус по Управление на човешките ресурси 16 стр.

Казус по Управление на човешките ресурси

Вие сте поканен(а) като консултант на новия директор по човешките ресурси в компанията. Той Ви е помолил да напишете доклад, в който да му препоръчате как да започне да подбира подходящ персонал за обявените вакантни позиции в организацията...
ivan40
0 1