Материали 1-10 от 380

Имиджът на Балканите между два века 1903г Илинденско-Преображенското въстание Отзиви и обстановка отразени във вестник Вечерна поща 18 стр.

Имиджът на Балканите между два века. 1903г. Илинденско-Преображенското въстание. Отзиви и обстановка, отразени във вестник "Вечерна поща"

Политическата обстановка в България и на Балканите в края на ХIХ и началото на ХХ век е белязана с множество събития, главно свързани с националните и етнически борби в Одринска Тракия и Македония
messi
0 0
Възстановяване на българската държава1878-1879 51 стр.

Възстановяване на българската държава(1878-1879)

На 3 март (19 февруари) 1878г. в градчето Сан Стефано,на подстъпите към турската столица се ражда един знаменателен за българската история документ.В сухия протоколен текст на Санстефанския мирен договор се решава съдбата на българската нация и с размаха
messi
0 0
СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ ПРЕЗ 1885 ГОДИНА И НЕГОВАТА ЗАШИТА 19 стр.

СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ ПРЕЗ 1885 ГОДИНА И НЕГОВАТА ЗАШИТА

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е най - крупното събитие в Новата българска история. То е успешна стъпка в осъществяването на национално — освободителната програма на българите, продължение на българската национална .революция.
messi
0 0
Теми по Средновековна Българска История 57 стр.

Теми по Средновековна Българска История

- Интересът към българската средновековна история се заражда през втората половина на 18 – средата на 19 век (Паисий Хилендарски, историята на Йеросхимонах Спиридон – и двамата използват значителен брой вече съществуващи извори - български , славянски и
messi
0 0
Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България 69 стр.

Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България

В продължение на три десетилетия българската дипломация упорито работи за укрепване на държавния суверенитет на страната. Въпреки различията помежду си всички правителства се придържат към линията на постъпателно еманципиране.
messi
0 0
България и Антантата през Първата Световна Война 43 стр.

България и Антантата през Първата Световна Война

Политическа борба в Цариград в истинския смисъл на ду¬мата почти нямаше. Симпатиите към Централните сили бяха. много по-силни. Едва ли можеше да става въпрос за съюз с Антантата.
messi
0 0
Добруджански въпрос 47 стр.

„Добруджански въпрос”:

Безспорните права на България над Южна Добруджа, жестокостта на румънската колонизация и естественият стремеж на българите от този край към своето отечество създават в навечерието на войната една истинска национална треска за освобождение на поробена Добр
messi
0 0