Материали 1-10 от 251

Анализ на стила на ръководство 11 стр. очаква одобрение

Анализ на стила на ръководство

Другите членове на групата са си преразпределили неговите задължения, но забелязвате, че са започнали да се отдръпват от съвместните дейности, всеки гледа само да свърши необходимия минимум и след това да си отиде.
messi
0 0
Стилове на управление характеристика и тенденции в развитиетo 11 стр.

Стилове на управление – характеристика и тенденции в развитиетo

Днес фирмите и организациите развиват своята дейност в трудно за бизнес време. Конкуренцията в различните сектори е голяма и не са редки случаите на монополи, които допълнително усложняват обстановката на пазарите.
messi
0 0
- РОЛЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА В 20 ВЕК КОНТРОЛЪТ КАТО ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЪТ КАТО ФУНКЦИЯ ЗА ВЛАСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 16 стр.

- РОЛЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА В 20 ВЕК; КОНТРОЛЪТ КАТО ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ; КОНТРОЛЪТ КАТО ФУНКЦИЯ ЗА ВЛАСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Контролното дело се заражда в Италия - първообраз на днешните контролни органи са съществувалите в древен Рим комисии към сената, които са проверявали отчетите на цензорите и квесторите, разпореждащи се с обществените ресурси...
messi
0 0
Социална отговорност на съвременната организация 15 стр.

Социална отговорност на съвременната организация

През последните години все по-усилено се разглежда проблема касаещ социалните отговорности на бизнеса. Концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО) добива популярност както сред представителите на академичната общност, така и в реалната стопанск
messi
0 0