Материали 1-10 от 10

Ролята на предприемача в съвременния бизнес 7 стр.

Ролята на предприемача в съвременния бизнес

Какво е предприемачеството днес? Предприемачеството е способ, посредством който може да се постигне икономическо развитие на базата на иновативна дейност, дори в условия на финансова криза.
messi
0 0 0
Мотивацията в управлението 18 стр.

Мотивацията в управлението

До края на XIX век икономиката се разглежда като икономическа физика или като механика на количеството и цената. Този механистичен подход е продиктуван преди всичко от достиженията на техниката.
messi
0 0 0
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ 9 стр.

КАЗУС ПО “УПРАВЛЕНЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ”

“К2” е агенция за недвижими имоти в град София. Първоначално от 2002 година работи в “Консорциум Изток”, като всеки един от настоящите й съдружници там, работи на самостоятелни начала, без да е в зависимост от другите.
messi
0 0 0
Мотивация на работниците 7 стр.

Мотивация на работниците

Мотивацията е изключително важен съвременен проблем. С нея се свързва качеството на извършваната от отделния служител трудова дейност. От това колко един човек е мотивиран зависи какво ще бъде неговото отношение към трудовата му дейност, какво лично време
messi
0 0 0
Анализ на стила на ръководство 11 стр. очаква одобрение

Анализ на стила на ръководство

Другите членове на групата са си преразпределили неговите задължения, но забелязвате, че са започнали да се отдръпват от съвместните дейности, всеки гледа само да свърши необходимия минимум и след това да си отиде.
messi
0 0 0
Стилове на управление характеристика и тенденции в развитиетo 11 стр.

Стилове на управление – характеристика и тенденции в развитиетo

Днес фирмите и организациите развиват своята дейност в трудно за бизнес време. Конкуренцията в различните сектори е голяма и не са редки случаите на монополи, които допълнително усложняват обстановката на пазарите.
messi
0 0 0
- РОЛЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА В 20 ВЕК КОНТРОЛЪТ КАТО ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЪТ КАТО ФУНКЦИЯ ЗА ВЛАСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 16 стр.

- РОЛЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА В 20 ВЕК; КОНТРОЛЪТ КАТО ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ; КОНТРОЛЪТ КАТО ФУНКЦИЯ ЗА ВЛАСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Контролното дело се заражда в Италия - първообраз на днешните контролни органи са съществувалите в древен Рим комисии към сената, които са проверявали отчетите на цензорите и квесторите, разпореждащи се с обществените ресурси...
messi
0 0 0