Материали 1-10 от 242

Социална отговорност на съвременната организация 15 стр.

Социална отговорност на съвременната организация

През последните години все по-усилено се разглежда проблема касаещ социалните отговорности на бизнеса. Концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО) добива популярност както сред представителите на академичната общност, така и в реалната стопанск
messi
0 0
Същност и основни характеристики на образователната политика 82 стр. очаква одобрение

Същност и основни характеристики на образователната политика

В съвременното общество, основано на «икономиката на знанието» не може да се постигнат бързи темпове на растеж и по-голяма конкурентноспособност без създаването, разпространението и използването на полезно знание.
messi
0 0
Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията 19 стр.

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.
dessimileva
0 0