Материали 31-40 от 61282

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз 13 стр.

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз

Процесът на подготовка за членство в ЕС включва трансфери за страните-кандидатки в областта на селското стопанство, екологията, институционалната реформа и инфраструктурата.
messi
0 0
Социални и икономически характеристики на Азиятско-тихоокеански регион 20 стр.

Социални и икономически характеристики на Азиятско-тихоокеански регион.

Развитието на Изтока е едно непрекъснато движение, при което новостите не разрушават старите устои на цивилизацията, а органично се вписват и разтварят в традицията.
messi
0 0
Ефективност на основния капитал в потребителна кооперация Балкан 106 стр.

Ефективност на основния капитал в потребителна кооперация "Балкан"

Организирането и осъществяването на всяка стопанска дейност в кооперацията изисква наличието на определени условия - материално веществени обекти и парични средства.
messi
0 0
Състояние проблеми и перспективи за развитие на селското стопанство в Община Провадия 66 стр.

Състояние, проблеми и перспективи за развитие на селското стопанство в Община Провадия

Селското стопанство е сектор със стратегическо значение за човешкото съществуване. Неговите продукти са предназначени главно за консумация от хората и затова са жизнено важни.
messi
0 0
Технологичен анализ на електротехническото изделие Електрически щепсел тип Шуко гумен влагозащитен 19 стр.

Технологичен анализ на електротехническото изделие „Електрически щепсел тип „Шуко“, гумен, влагозащитен“,

Да се направи технологичен анализ на електротехническото изделие „Електрически щепсел тип „Шуко“, гумен, влагозащитен“, даден на снимките, като се ползва файла с указания за начина на направа и обема на разработката, както и примерната структура на послед
nevzat99
0 0
Инвестиционен проект за разширяване на съществуващ автосервиз Мирекс авто ООД 70 стр.

Инвестиционен проект за разширяване на съществуващ автосервиз "Мирекс авто" ООД

Инвестиционният бизнесплан предопределя в голяма степен успеха на фирмата, тъй като от неговото качество зависи получаването на желаното финансиране.
messi
0 0