Материали 31-40 от 59016

Икономика на туризма 63 стр.

Икономика на туризма

Икономиката, при която производството на благата се осъществява от милиони производители, всеки от които все по-тясно се специализира в определена област и поради това е принуден да предлага продукта си за размяна се нарича пазарна икономика.
messi
0 0
Тенденции и политики в туризма на страните от ОИСР 10 стр.

Тенденции и политики в туризма на страните от ОИСР

Настоящата публикация разглежда глобалните тенденции и политики в туризма. Основният акцент е върху 30-те страни-членки на ОИСР. Докладът представя също така анализ и данни за икономиките на някои страни, които не са членове на ОИСР.
messi
0 0
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г 24 стр.

Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)

Актуалният в настоящето въпрос за стратегия в образователната система на Република българия ни кара да се върнем назад в историческото време и да търсим основите за развитието на образователната наука.
messi
0 0
Делегиран бюджет 13 стр.

Делегиран бюджет

Бюджетът от английски език (budget)е формално писмено изявления, списък с всички планирани, очаквани резултати от управлението, мениджмънта, приходи и разходи за даден период от време – обикновено година, но тя не е задължително да бъде календарна.
messi
0 0
КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА СОУ 14 стр.

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА СОУ

Моделът на човешкото поведение е съвкупност от различни социални роли. Една от тези роли е ролята на потребител, като производна на нагласите и образованието, на разнообразните влияния и на социалния статус.
messi
0 0