Материали 1-10 от 109

Развитието на туризма 14 стр.

Развитието на туризма

Следователно като явление на обществено-икономическите отношения в съвременния свят, туристическият сектор се определя като един феномен, тъй като той представлява сравнително млада индустрия, която се развива в световен мащаб с все по-нарастващи темпове.
messi
0 0
РАЗРАБОТКА НА ОРГАНИГРАМА И РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ГРАНД-ХОТЕЛ ДИАМАНТ 14 стр.

РАЗРАБОТКА НА ОРГАНИГРАМА И РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ГРАНД-ХОТЕЛ «ДИАМАНТ»

Предложената йерархична структура включва няколко нива на подчиненост с цел диферсификация на отговорностите и задълженията, а така също и с цел оптимален брой подчинени на един ръководен служител.
messi
0 0
Икономика на туризма 63 стр.

Икономика на туризма

Икономиката, при която производството на благата се осъществява от милиони производители, всеки от които все по-тясно се специализира в определена област и поради това е принуден да предлага продукта си за размяна се нарича пазарна икономика.
messi
0 0