Материали 1-10 от 10

Икономика на хотела и ресторанта 64 стр.

Икономика на хотела и ресторанта

Хотелиерството е стопанска дейност, с помощта на която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с пребиваването и подслоняването за сравнително кратко време в хотелиерски заведения на местни и чуждестранни посетители(определение на Елена Атанасова)
karinamv
0 0 0
Отчет за проведен летен стаж след втори курс за студенти по маркетинг и мениджмънт 11 стр.

Отчет за проведен летен стаж след втори курс за студенти по маркетинг и мениджмънт

Фирмата, в която проведох моя летен стаж е Балкан Холидейс. Това е един от най-големите туроператори в България. Тя е започнала дейността си преди 40 години и е обслужила милиони клиенти, останали доволни от услугите и пакетите, които предлага.
messi
0 0 0
Инвестиционна политика в туризма в Испания 7 стр.

Инвестиционна политика в туризма в Испания

Туризмът се явява едно много важно перо в икономиката на една страна. Понятието туризъм – разбираме като пътуване, отдих, почивка. Той играе важна роля не само за икономическата, но и за социалната страна на нещата.
messi
0 0 0
Мениджмънт на туристическата фирма 14 стр.

Мениджмънт на туристическата фирма

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност.
messi
0 0 0
Развитието на туризма 14 стр.

Развитието на туризма

Следователно като явление на обществено-икономическите отношения в съвременния свят, туристическият сектор се определя като един феномен, тъй като той представлява сравнително млада индустрия, която се развива в световен мащаб с все по-нарастващи темпове.
messi
0 0 0
РАЗРАБОТКА НА ОРГАНИГРАМА И РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ГРАНД-ХОТЕЛ ДИАМАНТ 14 стр.

РАЗРАБОТКА НА ОРГАНИГРАМА И РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ГРАНД-ХОТЕЛ «ДИАМАНТ»

Предложената йерархична структура включва няколко нива на подчиненост с цел диферсификация на отговорностите и задълженията, а така също и с цел оптимален брой подчинени на един ръководен служител.
messi
0 0 0