Материали 1-10 от 10

Управление на иновациите и инвестициите 6 стр. очаква одобрение

„Управление на иновациите и инвестициите”

Предвижда се кредитът да бъде изтеглен на един транш в края на първата година. Ефективният лихвен процент е %. Предвижда се едногодишен гратисен период, през който се начислява лихва, но не се правят вноски.
messi
0 0 0
НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 18 стр. очаква одобрение

НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УМЕНИЯ – описват се като познавателни (включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включващи сръчност и използване на методи, материали, уреди и инструменти)
messi
0 0 0
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА УЧЕБНА СРЕДА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 15 стр. очаква одобрение

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА УЧЕБНА СРЕДА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Подготовката на студентите все повече се фокусира върху създаването на технологии и начини за влияние върху личността, които да осигурят баланс между обществените и индивидуалните потребности и да задействат механизмите на саморазвитие, на готовност ли
messi
0 0 0
методика за разработване на здравен проект 53 стр. очаква одобрение

методика за разработване на здравен проект

Проектът отразява намеренията на една личност, група от хора или организацията да променят действителността в желана посока с цел получаване на определени резултати.
messi
0 0 0