Материали 1-10 от 682

НАМАЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 13 стр.

НАМАЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Вътреболничните инфекции представляват проблем, въпреки напредъка на медицината,епидемиологията и хигиената.Инфекциите ,с които пациентите могат да се заразят като получават здравни грижи, или престояват в болница се наричат Вътреболнични инфекции/ВБИ/.
messi
0 0
Глобалната финансово- икономическа криза от 2008-2012г и нейното отражение върху българската икономика Последици от кризата и антикризисни политики 11 стр. очаква одобрение

„Глобалната финансово- икономическа криза от 2008-2012г. и нейното отражение върху българската икономика. Последици от кризата и антикризисни политики“

Световната финансово - икономическа криза бе предизвикана от обстоятелството, че в даден момент не бяха налични определени пари, които и без това никога не са били налице реално.
messi
0 0
КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 10 стр.

КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Организациите в 21 век са изключително креативни, иновативни и гъвкави, защото ако не притежават тази свои качества те лесно биват избутани от пазара.
messi
0 0
Център за жени и деца преживели домашно насилие 20 стр.

„Център за жени и деца, преживели домашно насилие”

Целите на проекта са насочени към социална и емоционална реинтеграция на жени преживели насилие (физическо, сексуално, емоционално, домашно) и техните деца, чрез предлагане на медицинска, психологическа, юридическа и социална консултация, както и пренасоч
messi
0 0
Функционалната грамотност в изпитните формати за Национално външно оценяване и Държавният зрелостен изпит по български език и литература в българското училище 28 стр.

Функционалната грамотност в изпитните формати за Национално външно оценяване и Държавният зрелостен изпит по български език и литература в българското училище

Обективните фактори, които влияят върху качеството на обучението по български език и литература (ОБЕ), обхващат сложен комплекс от характеристики на националната образователна система и на редица образователни тенденции в Европа. Сред тези фактори могат д
messi
0 0
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОРИЕНТИРАНЕ НА ШЕСТ-СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА В ПРИРОДНИЯ СВЯТ 13 стр.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОРИЕНТИРАНЕ НА ШЕСТ-СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА В ПРИРОДНИЯ СВЯТ

За постигане на целта, в съответствие с уточненията на обекта, предмета, теоретико-приложния характер на изследването и за проверка на издигнатата хипотеза се очертават следните основни задачи
messi
0 0
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ НА ДЕЦАТА В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ СВЕТА ПЕТКА ГРПЛОВДИВ 14 стр.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ НА ДЕЦАТА В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ ”СВЕТА ПЕТКА” ГР.ПЛОВДИВ

Чрез въвеждане на електронно здравно досие на всяко дете, може да се проследи физическото развитие от медицинските сестри и да се съпостави с нормите приети за възрастта.
messi
0 0
Необходимост от професионално консултиране в периода на обучение в горен курс 29 стр. очаква одобрение

Необходимост от професионално консултиране в периода на обучение в горен курс.

Консултирането е помощ, при която чрез топли и изпълнени с доверие отношения една личност помага на друга да се справи със някакви проблеми.
messi
0 0