Материали 1-10 от 4

Формиране на представи за величина и тяхното измерване от 5-7 годишните деца 18 стр.

Формиране на представи за величина и тяхното измерване от 5-7 годишните деца

Понятието величина. Класове еднородни величини. Особености в развитието на представите на децата за величина. Методика за формиране у децата на представи за величина...
gecata_maina
11 2
Видове сходимост на редици от случайни величини 6 стр.

Видове сходимост на редици от случайни величини

Сходимост на разпределения Определение 1: Казваме, че редицата от функции на разпределение е сходяща към функцията на разпределение F, ако редицата от числата клони към числото F(x) за всяко x, което е точка на непрекъснатост на F, т.е. ...
ndoe
11 0