Материали 1-10 от 3

Разработване на проект за създаване и развитие на НПО на тема спорт и изкуство 9 стр.

Разработване на проект за създаване и развитие на НПО на тема спорт и изкуство

Детски образователен комплекс (ДОК) "Откриватели" е не правителнтвена организация с обществено - полезна, некомерсиална и образователна цел...
cblock
0 0