Материали 1-10 от 6

Електронна таблица Excel основни функции Работа в среда на Excel 7 стр.

Електронна таблица Excel – основни функции. Работа в среда на Excel

Да запознае студентите с основните възможности, които предлага Excel за работа с таблици. Те трябва да овладеят начина на създаване, форматиране и запълване на таблици, възможностите за използване на инструментите на една електронна таблица...
silviQ
10 0
Документиране на конструктивен проект в тримерното пространство 13 стр.

Документиране на конструктивен проект в тримерното пространство

AutoCAD борави с няколко основни понятия и положения при създаването на 3D обекти, което налага да се има предвид следното: - обект може напълно да бъде описан чрез идентифициране на точки от обекта и нанасянето им върху осите X, Y, Z;...
nerven
2 0