Материали 1-10 от 12

Проектиране на силовата електрическа инсталация за НН 24 стр.

Проектиране на силовата електрическа инсталация за НН

В проекта е изпълнено електроснабдяването на промишлено предприятие и по-точно на цех №5 – Ремонтно-инструментален. Високото напрежение постъпва на територията на предприятието до ГПП, тя го понижава до 20кV и постъпва ЦП1 и ЦП2....
gecata_maina
2 0
Изчисляване на микрофонен предусилвател с операционен усилвателтонкоректорсмесител и Изчисляване на краен усилвател на мощност 13 стр.

Изчисляване на микрофонен предусилвател с операционен усилвател,тонкоректор,смесител и Изчисляване на краен усилвател на мощност

Усилвателите на мощност са предназначени да предават в определен товар относително голяма мощност с голям коефициент на по-лезно действие и зададени максимално допустими изкривявания на усил вания сигнал.
ndoe
59 1
Проектиране на нискочестотен усилвател на мощност 20 стр.

Проектиране на нискочестотен усилвател на мощност

Усилвателите на мощност са предназначени да предават в определен товар относително голяма мощност с голям коефициент на по-лесно действие и зададени максимално допустими изкривявания на усилвания сигнал
ndoe
20 1