Материали 1-10 от 5

Проектиране на озвучително тяло 5 стр.

Проектиране на озвучително тяло

Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло, състоящо се от три високоговорителя, (нискочестотен среден и високочестотен), разделени от капацитивен филтър от първи ред“
Sarka2020
0 0
Изграждане на кабелно-разпределителна мрежа на територията на град Костинброд 17 стр.

Изграждане на кабелно-разпределителна мрежа на територията на град Костинброд

Телевизията е най-масовото средство за предаване на информация и в техническо отношение тя постоянно търпи развитие. съвременните телевизионни системи биват отворени и затворени...
lubega
0 0