Материали 1-10 от 10

Лекции по ПТВ 18 стр.

Лекции по ПТВ

Обстойно разработени 8 въпроса от конспекта по ПТВ. Осигуряване на техническите и лични средства, противопожарно оборудване, противопожарни ръчни инструменти, носилки, стълби, пожарогасители и др. за придобиване на познания и умения на правилните...
cblock
0 0 0
Гасене на пожари в електрически уредби с високо напрежение до 6 KV 74 стр.

Гасене на пожари в електрически уредби с високо напрежение до 6 KV

Настоящата дипломна работа разглежда въпроса за гасенето на пожари в електроинсталации и електросъоръжения под напрежение. Това е един много важен въпрос, на който трябва да се обърне сериозно внимание за разрешаването му, защото последиците от...
gecata_maina
0 1 0
Руднични пожари 21 стр.

Руднични пожари

Рудничен пожар е всяко неконтролирано (произволно) горене в минните изработки, в иззетите пространства или на повърхността близо до входа на рудника, когато пожарните газове могат да се включат в състава на рудничния поток...
gecata_maina
0 0 0
Оценка на риска при професия пожарникар 24 стр.

Оценка на риска при професия пожарникар

Върху здравето на работещите, работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние и безопасността на...
messi
38 1 0
Горене не твърди вещества 20 стр.

Горене не твърди вещества

Що е горене? Горенето представлява сложен физико-химичен процес. Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим или пламъци, или и двете...
mOn
11 0 0