Материали 1-10 от 1

Гасене на пожари в електрически уредби с високо напрежение до 6 KV 74 стр.

Гасене на пожари в електрически уредби с високо напрежение до 6 KV

Настоящата дипломна работа разглежда въпроса за гасенето на пожари в електроинсталации и електросъоръжения под напрежение. Това е един много важен въпрос, на който трябва да се обърне сериозно внимание за разрешаването му, защото последиците от...
gecata_maina
0 1