Материали 1-10 от 10

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА БАНКОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО 19 стр.

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА БАНКОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Много но нетрадиционна е трактовката на операциите по мобилизирането на собствени и чужди парични средства и последващото им инвестиране в кредити и други активи като посреднически банкови сделки.
messi
0 0 0
Ролята на търговските банки в търговията с ценни книжа на регулиран пазар в Република България през 2010 г Статистически данни и анализ 18 стр.

Ролята на търговските банки в търговията с ценни книжа на регулиран пазар в Република България през 2010 г. Статистически данни и анализ

Търговските банки у нас са втората основна съставна част на банковата система. Те се създават като акционерни дружества, които извършват публично привличане на влогове и използват привлечени парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за с
messi
0 0 0
ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 77 стр.

ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Следствие на общественото развитие като материално-веществен и социално-исторически процес, счетоводството днес се прилага в предприятията по целия свят. В него намират професионална реализация милиони хора.
messi
0 0 0
 Кредитът и социалните взаимоотношения 11 стр.

Кредитът и социалните взаимоотношения

В специализираната литература възникването, същността и функциите на кредита се изразяват в различни становища. Така е, защото от една страна това е основна икономическа категория, от друга страна на практика кредитът се проявава под различни форми и има
messi
0 0 0
Aкредитивът като форма на разплащане и счетоводното му отчитане в банките 17 стр.

Aкредитивът като форма на разплащане и счетоводното му отчитане в банките

Aкредитивът е една от формите на безналично плащане у нас. За първи път се прилага през втората половина на XIXв. в Англия и може да бъде преведено като "упълномощаване"...
the_magicer
0 1 0
Цел на отчета за всеобхатния доход представяне нормативна уредба 14 стр.

Цел на отчета за всеобхатния доход, представяне, нормативна уредба

Общо всеобхватен доход е промяната на собствения капитал през периода в резултат от сделки и други събития, различни от промените в резултат на сделки със собствениците в качеството им на собственици....
aronn
0 0 0