Материали 1-10 от 44

 Кредитът и социалните взаимоотношения 11 стр.

Кредитът и социалните взаимоотношения

В специализираната литература възникването, същността и функциите на кредита се изразяват в различни становища. Така е, защото от една страна това е основна икономическа категория, от друга страна на практика кредитът се проявава под различни форми и има
messi
0 0
Aкредитивът като форма на разплащане и счетоводното му отчитане в банките 17 стр.

Aкредитивът като форма на разплащане и счетоводното му отчитане в банките

Aкредитивът е една от формите на безналично плащане у нас. За първи път се прилага през втората половина на XIXв. в Англия и може да бъде преведено като "упълномощаване"...
the_magicer
0 1
Цел на отчета за всеобхатния доход представяне нормативна уредба 14 стр.

Цел на отчета за всеобхатния доход, представяне, нормативна уредба

Общо всеобхватен доход е промяната на собствения капитал през периода в резултат от сделки и други събития, различни от промените в резултат на сделки със собствениците в качеството им на собственици....
aronn
0 0
Курсов проект по корпоративно и банково счетоводство 7 стр.

Курсов проект по корпоративно и банково счетоводство

Принципно всяко едно предприятие поддържа определено ниво на капитал, като стойностно размера на този капитал в края на даден отчетен период е по-голям, отколкото е бил той в началото...
messi
0 0
Ролята на търговските банки в търговията с ценни книжа на регулиран пазар в Република България през 2010 г Статистически данни и анализ 18 стр.

Ролята на търговските банки в търговията с ценни книжа на регулиран пазар в Република България през 2010 г. Статистически данни и анализ

Търговските банки у нас са втората основна съставна част на банковата система. Те се създават като акционерни дружества, които извършват публично привличане на влогове и използват привлечени парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции...
messi
0 0
Счетоводни аспекти на банковото посредничество 19 стр.

Счетоводни аспекти на банковото посредничество

В настоящата тема ще направя едно подробно представяне на едни от най-важните счетоводни аспекти на банковото посредничество. За целта ще използвам литературни източници обвързани с темата...
silviQ
0 0