Материали 1-10 от 10

Технология на машиностроителните материали 267 стр.

Технология на машиностроителните материали

Това е учебник, който се използва от повече от 30 години за изучаване на дисциплината, за пръв път е достъпен в doc. формат,което доста може да улесни неговото използване.
kokimbo
0 2 0
Построяване нелинейни многофакторни модели от втори ред 12 стр.

Построяване нелинейни многофакторни модели от втори ред

Необходимост от построяване на планове от втори ред. Причините, които водят до необходимостта от провеждането на активен (планиран) експеримент за построяване на модел от втори ред, са следните: 1) Ако при изследване с планиран експеримент и моделиране...
aronn
0 0 0
Изсушаване на зърно 3 стр.

Изсушаване на зърно

Увод за изсушаване на зърно Русенски университет Ангел Кънчев. При процеса топлинно сушене на влажното зърно влагата, съдържаща се в зърнения материал, се привежда в парообразно състояние. След това парата се поглъща в околната среда (топлоносител) и...
daniche90
0 0 0
Технология за изработване на цистерна 20 стр.

Технология за изработване на цистерна

Да се разработи технологичен процес за заваряване на "Цистерна". Материал на изделието - стомана S355J2 БДС EN 10025-2:2005. Годишна производствена програма - 10 броя годишно. Чертеж на изделието е даден в приложението към курсовата рабо
dannyboy
0 0 0
Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл 19 стр.

Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл

Анализ на технологичността на конструкцията. Определяне типа на производството. Технологичен маршрут за механична обработка....
nerven
0 3 0
Конструиране на приспособление за шлифоване на външните цилиндрични повърхнини 58 стр.

Конструиране на приспособление за шлифоване на външните цилиндрични повърхнини

Полукасетката е важен елемент в основен възел от ходовата част на автомобила. Нейното място е в диференциала и служи като крепежен елемент. Тя трябва да бъде свързана неподвижно с другата полукасетка с помощта на крепежни болтове...
daniche90
0 0 0
Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл 19 стр.

Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл

Анализ на технологичността на конструкцията. Определяне типа на производството. Технологичен маршрут за механична обработка....
aronn
0 4 0