Материали 141-150 от 58845

Реферат БИТКОЙН 21 стр.

Реферат БИТКОЙН

Първата концепция за разпределена криптовалута е описана частично още през 1998 г. в пощенски списък на киберпънк общността. Обнародваните предложения са от Веи Даи за „b-money“ и Ник Сабо за „bit gold.
Rosicaa
0 0
АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 15 стр.

АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

Внедряването на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в информационната система на туристическата фирма не е самоцел, а из-точник на конкурентни предимства, които в условията на глобалната конкурен-ция в туристическия отрасъл, изострена от
egeorgieva777
0 0