Материали 1-10 от 61738

12 стр.

Прогнозирането е изкуство и наука за предсказване на бъдещи събития, защото то може да включва взимането на статистически данни и прехвърлянето им в бъдещето с определен математически модел, и защото то може да бъде ....
admin
50 0
3 стр.

Образът на Катерина е сред най - очарователните в романа "Железният светилник". В него има от женската загадъчност, има много жизненост, заедно с това обреченост и неподправен трагизъм. Героинята се реализира ....
ndoe
12 0
33 стр.

Маркетингът има за цел да разкрие и удовлетвори целевите потребителски нужди и желания. Потребителите може да заявяват определени потребности и желания и въпреки това да извършат противиположни действия...
mOn
4 1
16 стр.

Мониторингът е систематично и продължително / периодично събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол и вземане на решения. Целта на мониторинга е да осигури ефективно и ефикасно управление на ...
mOn
9 0