Материали 1-10 от 61738

използване на дискретно преобразование на фурие при реализация на нерекурсивен цифров филтър 72 стр. очаква одобрение

използване на дискретно преобразование на фурие при реализация на нерекурсивен цифров филтър

В редица случяи в практиката се налага да се отделят или да се потиснат определени участаци от честотната лента на сигнала.
messi
0 0
 Структура на Криминална полиция и доброволно сътрудничество на гражданите 0 стр. очаква одобрение

Структура на „Криминална полиция“ и доброволно сътрудничество на гражданите.

Проблемът за сигурността и обществения ред е ключов за развитието на обществото и неговия просперитет. Равнището на сигурност в държавата е важна предпоставка за количеството и качеството на привличаните инвестиции в икономиката.
messi
0 0
СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД 0 стр. очаква одобрение

СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД

Едва през ХІХ век вследствие на националните кодификации идеята за “всеобщото право” е слязла от сцената и като резултата от тази “културна революция” се е появила възможност, а след това и необходимост да се сравняват законодателството на различните евро
messi
0 0
СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД 0 стр. очаква одобрение

СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД

Сравняването на правните системи, съседстващи на географската карта, е дело толкова древно, колкото и самата наука. Изучаването на 153 конституции на гръцките и на варварските градове лежи в основата на трактата на Аристотел за политиката.
messi
0 0
СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД 0 стр. очаква одобрение

СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД

Сравняването на правните системи, съседстващи на географската карта, е дело толкова древно, колкото и самата наука. Изучаването на 153 конституции на гръцките и на варварските градове лежи в основата на трактата на Аристотел за политиката.
messi
0 0
СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД 0 стр. очаква одобрение

СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД

Сравняването на правните системи, съседстващи на географската карта, е дело толкова древно, колкото и самата наука. Изучаването на 153 конституции на гръцките и на варварските градове лежи в основата на трактата на Аристотел за политиката.
messi
0 0
СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД 0 стр. очаква одобрение

СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД

Сравняването на правните системи, съседстващи на географската карта, е дело толкова древно, колкото и самата наука. Изучаването на 153 конституции на гръцките и на варварските градове лежи в основата на трактата на Аристотел за политиката.
messi
0 0
СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД 0 стр. очаква одобрение

СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД

Сравняването на правните системи, съседстващи на географската карта, е дело толкова древно, колкото и самата наука. Изучаването на 153 конституции на гръцките и на варварските градове лежи в основата на трактата на Аристотел за политиката.
messi
0 0
Сравнителното право като наука и като научен метод 0 стр. очаква одобрение

Сравнителното право като наука и като научен метод

Сравняването на правните системи, съседстващи на географската карта, е дело толкова древно, колкото и самата наука. Изучаването на 153 конституции на гръцките и на варварските градове лежи в основата на трактата на Аристотел за политиката.
messi
0 0