Материали 1-10 от 58685

Проектиране на озвучително тяло 5 стр. очаква одобрение

Проектиране на озвучително тяло

Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло, състоящо се от три високоговорителя, (нискочестотен среден и високочестотен), разделени от капацитивен филтър от първи ред“
Sarka2020
0 0