Материали 1-10 от 58859

Затруднения на умствения труд в следствие на умора при учениците настъпили вследствие на учебно-възпитателната работа в училище 17 стр.

Затруднения на умствения труд в следствие на умора при учениците, настъпили вследствие на учебно-възпитателната работа в училище

Децата с нарушена концентрация на вниманието са непостоянни инеспокойни. Не успяват да се отдадат на дадена дейност без прекъсвания.
kiril.velkov
0 0
Професионална психограма и професиограма на професията държавенслужител на МВР - полицай 15 стр.

Професионална психограма и професиограма на професията държавенслужител на МВР - полицай

В основата на съвременното разбиране за полицейската дейност стоиидеята, че в гражданското общество органите на Министерството навътрешните работи предлагат социална услуга, свързана с осигуряване наобществен ред и сигурност на отделния гражданин и общест
kiril.velkov
0 0