Материали 1-10 от 29785

12 стр.

Прогнозирането е изкуство и наука за предсказване на бъдещи събития, защото то може да включва взимането на статистически данни и прехвърлянето им в бъдещето с определен математически модел, и защото то може да бъде ....
admin
50 0
33 стр.

Маркетингът има за цел да разкрие и удовлетвори целевите потребителски нужди и желания. Потребителите може да заявяват определени потребности и желания и въпреки това да извършат противиположни действия...
mOn
4 1
16 стр.

Мониторингът е систематично и продължително / периодично събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол и вземане на решения. Целта на мониторинга е да осигури ефективно и ефикасно управление на ...
mOn
9 0
5 стр.

За да може една фирма да отреагира навреме на реалните промени в икономическите среди и ситуации, тя трябва задължително да следи и анализира съответния пазар и да изготвя и прилага своя стратегия...
ivan40
11 0
10 стр.

Целта на логистиката е правилото на 7те П: подходящо количество, подходящо състояние на подходящия клиент с подходящи разходи, в подходящото време. Историята на логистиката може да се систематизира в няколко етапа на развитие ...
ivan40
13 0
23 стр.

В родопския диалектен говор предимно всред по - възрастното население съществуват думи, които са неизвестни в книжовния ни език или са изчезнали в миналото. Както официалният ни говор има ...
loli
7 0
119 стр.

Развитието на човечеството се характеризира с един непрекъснат възход към подобряване живота на хората, демократизиране на обществено - политическите отношения и глобализиране на икономиката в световен мащаб. Обществата ...
mOn
19 0