Материали 1-10 от 19

Влияние на природата върху културата 12 стр.

Влияние на природата върху културата

Културата е съчетание от специфичните дейности на хората, свързани със създаването на предмети, в които е вложен смисъл. Културата това е развитие на способностите и уменията, които са специфични само за човека...
ivan40
0 0
Свойства на водата 9 стр.

Свойства на водата

Дидактически анализ на видовете знания. Дидактически анализ на видовете умения. Цели на методичната единица. Тип на урока и неговата макроструктура. Микроструктура на урока и ход на урока. Дидактически материали и похвати към урока....
nerven
0 2