Материали 1-10 от 4

Квантово механични представи за строежа на електронната обвивка на атома квантови числа 5 стр.

Квантово механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. квантови числа.

В основата на квантовата теория на Нилс Бор за електронната обвивка на атомите стоят два постулата: 1) Електронът обикаля около ядрото на атома по точно определена кръгова орбита, наречена стационарна и удоволетворяваща равенството....
admin
13 0
Изчисляване на неутронно-физичните характеристики на ядрен реактор по едногрупова методика 12 стр.

Изчисляване на неутронно-физичните характеристики на ядрен реактор по едногрупова методика

Изчисляване на коефициента на размножение и критичните размери на хетерогенене ядрен реактор на бавни неутрони по едногрупова методика.
dankodag
8 2