Материали 1-10 от 15

Изкуството на исляма в АрабияПерсияСирияЕгипетСеверна АфрикаИспанияОсманската Империя от Константинопол до ИстанбулДалечния ИзтокАзия Ислямската архитектура Приложното и декоративното изкуство на мюсюлманските народи 13 стр.

Изкуството на исляма в Арабия,Персия,Сирия,Египет,Северна Африка,Испания,Османската Империя (от Константинопол до Истанбул),Далечния Изток,Азия. Ислямската архитектура. Приложното и декоративното изкуство на мюсюлманските народи

Възникналата в резултат на арабските завоевания и разпространението на исляма синкретична култура се явява благодатна почва за разцвета на арабското изкуство през VІІІ-ХІІ в. Независимо от различията в традициите и начина на живот в отделните провинции,
natopen
0 1
Разработване на автоматична защита против загазоване на газифициран битов обект 89 стр.

Разработване на автоматична защита против загазоване на газифициран битов обект

В настоящия дипломен проект е реализирана подробна разработка и анализ на автоматична система против загазоване на газифициран битов обект в следната последователност...
lubega
0 0
История на нуклеарната медицина 4 стр.

История на нуклеарната медицина

Какво е Нуклеарна медицина? Нуклеарната медицина е едно от най-бързо развиващите се специалности на медицината. Нуклеарната медицина е раздел на медицинската радиобиология, която изучава приложението на йонизиращите лъчения в медицината...
ndoe
4 0