Материали 1-10 от 33

Политика и власт 7 стр.

Политика и власт

Политиката и властта са основни категории на политическата теория. Властта е политически феномен и политиката е властване, защото политиката представлява субективно разпределение на ценностите вътре в социалните групи между обществото...
daniche90
0 0
Политика на национална сигурност 15 стр.

Политика на национална сигурност

Политиката на сигурност формулира преди всичко основните възгледи, цели, задачи и програми за осигуряване на върховните обществени и държавни интереси във всички техни аспекти, включително областта на военната сигурност...
gecata_maina
0 0
Лекции по политика и публична власт 16 стр.

Лекции по политика и публична власт

Процеса на глобализация в какви направления върви. Развитието на комуникациите през 21 век на средствата за превоз на пътници и товари, увеличаването на придвижването и намаляване на времето за предвижване все повече превръщат света в единен и цялостен...
cblock
0 0
Организационна култура на политическа партия 11 стр.

Организационна култура на политическа партия

Изучаването на тази култура в България, започва още в средата на миналия век, но основно се акцентира върху него, след проблемите през 1989г. Тя е смесица от стари и нови възгледи, ценности и идеи. Консервативните идеи, които още царуват в мислите на...
nerven
1 0
Пряко участие на населението в решаването на местни въпроси 16 стр.

Пряко участие на населението в решаването на местни въпроси

Според чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България, цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията...
ivan40
3 0
Местни избори 7 стр.

Местни избори

По силата на нормативната уредба на Република България основни административно-териториални единици са областите и общините. В общините се осъществява местното самоуправление...
silviQ
5 1