Материали 1-10 от 7

Създаване на ново лозе 9 стр.

Създаване на ново лозе

Създаването е свързано с много голяма инвестиция. При съвременните цени създаването на 1 дка лозови насаждения е в пределите на 2-2.5 хил. лв. Именно поради това трябва да се направи всичко възможно за да бъде вложението високо ефективно...
aronn
0 1
Борба срещу болести по лозата 4 стр.

Борба срещу болести по лозата

Лозовото насаждение е дълготрайна инвестиция, при създаването на което допуснатите грешки по-късно биха стрували скъпо. Ето защо при избора и подготовката на мястото за ново лозе трябва да се подходи с внимание с цел оптималното му осъществяване....
mOn
7 0
Създаване и отглеждане на лозя 13 стр.

Създаване и отглеждане на лозя

Създаване и отглеждане на лозя. Подготовка на терена за засаждане на лозя. Подготовка на почвата. Размножаване на лозята. Лозов посадъчен материал. Засаждане на лозя. Формировка на лозовите насаждания. Обработка, торене и напояване на лозята...
ivan40
21 2
Развитие на лозарството в България Лозарски райони 16 стр.

Развитие на лозарството в България. Лозарски райони

Лозарството и винарството са се развивали в българските земи още по времето на траките. Развивало се е и по времето на римското владичество. След основаването на държавата през 681 г. продължили да се развиват лозарството и винопроизводството...
admin
11 0