Материали 1-10 от 19

Екологичен контрол с лабораторни методи Инфрачервена и раманова спектрометрия 8 стр.

Екологичен контрол с лабораторни методи. Инфрачервена и раманова спектрометрия

Предметът, който има инфрачервената спектрометрия и задачите, които разрешава са пряко свързани с изучаването и анализирането на абсорбционните молекулни спектри на веществата, които се формират при абсорбирането на кванти с дадена енергия...
gecata_maina
0 0
Безжични телефонни апарати синтез на блокова схема 15 стр.

Безжични телефонни апарати – синтез на блокова схема

Под терминални устройства най-общо се разбират всички крайни устройства в комуникационните мрежи. Техния списък е голям и непрекъснато се увеличава. Най-често това е оборудването, което се свързва към абонатните линии на обществената комутируема...
daniche90
8 0
Антенно фидерна и микровълнова техника 18 стр.

Антенно фидерна и микровълнова техника

Огледално-параболичните антени имат сравнително проста конструкция, чрез тях лесно се реализират диаграми на насоченост с малка ширина на главния лист и ниско ниво на страничните излъчвания.
messi
23 4
Радиоелектроника 3 стр.

Радиоелектроника

Принудени трептения в последователен трептящ кръг - разглеждаме случай когато посл.тр.кръг е подложен на въздействие от променливо напрежение със синусоидална форма; търсим връзка м/ъ процесите,които възникват в треп.кръгове при изменение...
gecata_maina
21 1
Проектиране на параболична огледална антена 9 стр.

Проектиране на параболична огледална антена

Принципът на действие е подобен на оптичните рефлектори, т.е. те преобразуват сферичната вълна, излъчена от излъчвателя, в плоска. Най-честите конфигурации използват ротационен параболоид и параболичен цилиндър.
cblock
51 7