Материали 1-10 от 5

На улицата се спазват правила 4 стр.

На улицата се спазват правила

Възрастова група: 4-5г Водещи цели: • Ориентиране в ситуации на пътя- пресичане при светофар и пешеходна пътека. • Възпитаване на разбиране за спазване на правила. Задачи: • Детето да има конкретни представи за светлините на светофара и предназначен
Sonq_Uzunova
27 4
СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА КАТО РЕАВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМЕН ПРОЕКТ 8 стр.

СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА КАТО РЕАВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМЕН ПРОЕКТ

Ролята на библиотеките за развитието на личността и общностите е ясно определена в директивните и програмните документи на Европейската комисия и Съвета на Европа.
rusev02
104 28