Материали 1-10 от 11

Управление на продажбите 8 стр.

Управление на продажбите

Често пъти продаването на коли е трудно. Но Линда Мартин почувства, че е продала новия кадилак. Клиентката й каза, че иска да купи новия кадилак, точно като онзи, който е паркиран пред офиса на Линда...
cblock
0 0
Казус по управление на продажбите 6 стр.

Казус по управление на продажбите

Джак Купър е търговец на машини за хранителната промишленост. Негов редовен клиент, притежател на заведение за бързо хранене в областта на петролното поле, е много зает и не може да изслуша презентацията на Джак...
aronn
0 0
Необходимост от посредничество в реализацията на дистрибуционния процес 44 стр.

Необходимост от посредничество в реализацията на дистрибуционния процес

Канал за дистрибуция е група от лица и организации, които насочват потока от продукти от производителите към купувачите. Повечето, но не всички канали на дистрибуция, имат маркетингови посредници. пазарният посредник е междинно лице или организация...
gecata_maina
0 0
Групов процес и групово вземане на решение 24 стр.

Групов процес и групово вземане на решение

Групите се характеризират с жизнени цикли подобни на хората – създават (раждат) се, израстват, развиват и често умират. стадия на развитие на групата повлиява груповата ефективност и сплотеност – например...
the_magicer
0 0
Управление на запасите 14 стр.

Управление на запасите

Прогнозирането представлява опит за предсказване на бъдещето. Всяка организация се нуждае от предвиждане на бъдещето, тъй като там ca разположени голяма част от нейните дейности и по специално разпределението и използването на ресурсите, както и....
lubega
11 0
Управление на продажбите 18 стр.

Управление на продажбите

Същност, място и роля на функцията по продажбите в предприятието. Продажбите и маркетингът. Същност и роля на управлението на продажбите във фирменото управление. Организация на продажбите – принципи и структура...
dannyboy
37 2