Материали 1-10 от 25

Същност и приложение на митническите режими 81 стр.

Същност и приложение на митническите режими

Анализ на митническите режими и в частност на митническия режим с отложено плащане и на тази основа да се анализират основни слабости в организацията на административно обслужване и да се търсят възможности за оптимизиране на митническото обслужване...
aronn
0 0
Процес на митническо обмитяване 20 стр.

Процес на митническо обмитяване

Митническия контрол представлява система от дейности, предхождащи процеса на обмитяване на стоките. Внимателния анализ на обмитяването показва, че то е основното съдържание на митническия контрол...
dannyboy
0 0
Как се търгува с алуминий 21 стр.

Как се търгува с алуминий?

В курсовата работа е описана търговията на стоки от митническа позиция 7601 - алуминий. Посочени са тарифните и нетарифни мерки по отношение на вноса и износа. Представен е примерен договор за международна покупко-продажба...
rusev02
6 1
Митнически контрол върху търговията с военна продукция 38 стр.

Митнически контрол върху търговията с военна продукция

На национално ниво прилагането на принципите на експортния контрол е обвързано със защита на националната сигурност, икономическите и външнополитическите интереси на страната....
ndoe
4 0
Организация на митническата обработка на стоките 13 стр.

Организация на митническата обработка на стоките

Същността на документа представя структурата на организацията на митническата обработка и контрол на стоките, предназначение за внос и износ от страната ни към ЕС и обратно...
nezabravima
4 0
Митнически документи 12 стр.

Митнически документи

Особености на митническите документи – това е темата, по която съм избрала да пиша, защото за мен ще бъде интересно да събера повече информация, за това как трябва да бъде подготвен човек, ако се наложи да осъществява бизнес контакти с контрагенти...
gecata_maina
9 0