Материали 1-10 от 1

Машини за химическа защита 8 стр.

"Машини за химическа защита"

Методи и видове мащини за химическа защита. Начин за прилагане на химичните препарати в борбата за защита на растенията са следните. Осъществява се с пръскачки и представлява разпръскване на химически препарати...
gecata_maina
7 1