Материали 1-10 от 3

Гериатрия и героонтология 7 стр.

Гериатрия и героонтология

Старостта е закономерно и неизбежно настъпващ заключителен възрастов период. Тя е генетично детерминиран процес, появил се като мутация, търпи еволюционни промени и се оформя като една трайна адаптация.....
admin
70 8