Материали 1-10 от 21

Регионализация и глобализъм перспективи на съотнасянето им в световното развитие 12 стр.

Регионализация и глобализъм – перспективи на съотнасянето им в световното развитие

В тази курсова работа сме избрали да разгледаме темата за регионализацията и глобализъм. Ще разгледаме какви са перспективите на съотнасянето им към световното развитие...
gecata_maina
0 0
Интернационализацията и глобализацията в световната икономика същност и измерения МИО 11 стр.

Интернационализацията и глобализацията в световната икономика – същност и измерения МИО

Интернационализацията и глобализацията са две понятия, които с всеки изминал ден се използват все по-често от обикновени хора, експерти, журналисти, блогъри...
cblock
0 0
Защо ефектите от глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави 7 стр.

Защо ефектите от глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави

Глобализацията е процесът на нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, организации и хора...
rusev02
0 0
Последици от глобализацията 14 стр.

Последици от глобализацията

Същност на глобализацията, измерения, последици. В края на XX и в началото на XXI век в световен мащаб бурно се развива едно явление, което се превръща в основна характеристика...
the_magicer
0 0
Глобализация на информацията 4 стр.

Глобализация на информацията

Тази курсова работа анализира накратко плюсовете и минусите на един от глобалните феномени - информацията. Информацията, глобално поднесена, е едно от нещата, с които се сблъсква всеки човек днес, независимо от мястото, където живее...
aronn
13 1
Основните актьори на глобалната икономика 52 стр.

Основните актьори на глобалната икономика

Мултинационална компания МНК – корпорация, при която повече от 25% от доходите, се реализират извън страната, в която е седалището и произходът на корпорацията....
dannyboy
6 0
Същност предметни задачи по геоикономика и регионално развитие 1 стр.

Същност, предметни задачи по геоикономика и регионално развитие

Обстоятелства, обслужващи появата и развитието на геоикономиката: необходимост от разрешаване от реалните перспективни проблеми на глобалното, националното и регионалното развитие на стопанството...
nerven
35 8