Материали 1-10 от 10

Защо самоличността не е важна 29 стр.

Защо самоличността не е важна

Можем да започнем с малко научна фантастика. Тук, на Земята, аз илизам в телепортатора. Като натисна едно копче, машината разрушава тялото ми, записвайки точното състояние на всички мои клетки. Информацията се предава по радиопът до Маркс, където друга
atanas_69
3 0
Националното измерение на страданието в Заточеници от Яворов 1 стр.

Националното измерение на страданието в "Заточеници" от Яворов

Страданието на човека е основна тема в творбата. Свобода, родина и борба са исторически идеали, вписващи се в битието на всеки народ. Доминира националната идея, духовният облик и уникалната историческа съдба ...
silviQ
4 2
Безработица и инфлация Заетост и безработица 2 стр.

Безработица и инфлация. Заетост и безработица

Заетостта показва доколко трудоспособното население е осигурено с работни места. За заети се считат всички лица, които се занимават с обществено полезен труд с цел удовлетворяване на потребностите си и не нарушават съществуващото законодателство.
cblock
1 0
Подвигът на забравените - мярка за безсмъртие в одата Паисий 2 стр.

Подвигът на забравените - мярка за безсмъртие в одата "Паисий"

Цикълът стихотворения "Епопея на забравените" на Иван Вазов може да бъде наречен пантеон на безсмъртните. В годините непосредствено след Освобождението, когато "разчетът владей, не духът"...
gecata_maina
17 2